Jak odzyskać zapłacony podatek z Niemiec?

flaga niemiec

Przewoźnicy, którzy swoją działalność transportową wykonują w krajach wspólnoty, mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za zakupy, które musieli poczynić w ramach prowadzenia swojej działalności.

Odzyskiwanie podatku z Niemiec

flaga niemiecW przypadku przewoźników w większości są to opłaty za paliwo, opłaty drogowe – za autostrady, parkingi, mosty, tunele, przeprawy promowe, zakwaterowanie kierowców, czy ewentualne naprawy. W niektórych krajach honorowane są tylko faktury, zatem jeśli przewoźnik będzie posiadał jedynie paragony fiskalne, cały proces się wydłuży, ponieważ będzie musiał uzyskać faktury na zakupione towary czy usługi. Posiadacze większej floty samochodowej mają zatem nie lada wyzwanie, aby dopilnować wszystkich formalności związanych z odzyskiwaniem zapłaconego podatku. Wielu polskich przewoźników usługi transportowe wykonuje na terenie Niemiec, zatem czeka ich cykliczny zwrot podatku VAT z zagranicy i w związku z tym powinni być doskonale zaznajomieni z obowiązującymi w tym kraju zasadami.

podatek z niemiecPrzepisy mówią, że w przypadku wniosków za okres krótszy, niż cały rok kalendarzowy minimalną kwotą, jaka wymagana jest do złożenia wniosku, jest 400 €, natomiast jeśli chodzi o wnioski za cały rok lub wnioski za okres ostatnich 2 miesięcy w roku, kwota wynosi jedynie 50 €. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się paragony fiskalne lub faktury. Jeśli chodzi o opłaty za paliwo, to paragony będą akceptowane przez urząd skarbowy do kwoty 250€ brutto. Powyżej tej kwoty obowiązkowo dołącza się tylko faktury. Mając dużą flotę, warto w pełni powierzyć to zadanie firmie zewnętrznej, ponieważ dla firmy transportowej niezwykle ważna jest płynność finansowa. Płynność finansowa może zostać zagrożona w przypadku, kiedy urząd skarbowy będzie chciał wyjaśniać nieścisłości, przez co znacznie opóźni się proces zwrotu – może wydłużyć się o kolejne 2 miesiące. Aby uniknąć popełniania błędów i mieć pewność, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik, sporo przewoźników decyduje się na stałą współpracę z firmą, która zajmuje się usługami w tym zakresie. W odzyskiwaniu podatku VAT bardzo ważne jest przestrzeganie terminów, przede wszystkim należy pamiętać, że wniosek składa się do 30 września roku, który następuje po roku, za który ubiegać się będzie o zwrot.

Wnioski o zwrot podatku z Niemiec można składać zarówno kwartalnie, rocznie, jak i za ostatnie dwa miesiące w roku. Czasami może zdarzyć się, że z jakichś przyczyn urząd skarbowy odrzuci złożony wniosek i w takich przypadkach nieoceniona okazuje się pomoc firmy zewnętrznej. Dzięki sprawnemu odzyskiwaniu VAT przewoźnik może zachować płynność finansową w swoim przedsiębiorstwie.